BG EN

доц. д-р Р е г и н а   Д а л к а л ъ ч е в а

Изложба „Призоваване на океана / ЛОТРЕАМОН“

19.01.2024 – 02.02.2024

Серия авторски художествени илюстрации по „Призоваване на океана / ЛОТРЕАМОН“ и произтичащи от нея арт книги с неконвенционална пространствена форма и материалност, реализирана в лимитиран авторски тираж

История на художественотворческия проект и предистория на авторската концепция

            През 2017 г. участието ми в международния конкурс „Artist in Residence“ отново бе удостоено с награда от Kulturreferat der Landeshauptstadt München, Мюнхен, присъдена за представения от мен художественотворчески проект „Призоваване на океана / ЛОТРЕАМОН“.

            Концепцията на серията авторски художествени илюстрации и произтичащите от тях различни видове арт книги изградих върху избраната от мен поезия в проза на граф дьо Лотреамон (Comte de Lautreamont – псевдоним на загадъчния френски поет Изидор Люсиен Дюкас), която провокира интереса ми с необичайната си словесна форма и въздействие. Конкретният текст „Призоваване на океана“ (използван и в арт книгите) представлява извадка от „Първа песен, девета строфа“ от „Песните на Малдорор“ (преводът на български език е на Симеон Хаджикосев). Първото издание на литературното произведение е отпечатано през 1869 година, но издателят не се решава да го пусне в продажба, тъй като е смутен от скандалната и богохулна словесност на съдържащата общо шест песни поема . Публикувана отново през 1890 г., тя намира широк отзвук едва в началото на 20. век, когато Андре Бретон я обявява за пряк предшественик на сюрреализма. Заради изливащия се водопад от логически несвързани образности, сюрреалистите считат Лотреамон за прародител на използваната от тях техника на автоматично писане. Андре Жид отбелязва в хвалебствията си: „Заедно с Рембо, а може би дори повече от Рембо, той (Лотреамон) е ключарят на литературата на утрешния ден.“

 

Авторска концепция на серията художествени илюстрации

            Силно сегментираните текстови единици (изречения) в поетичния текст на Лотреамон „Призоваване на океана“ ни заливат (връхлитат) с равномерна последователност като прииждащи и заглъхващи  морски вълни. Привидно разпокъсани, те пораждат удивително цялостно сетивно преживяване на океана. Чрез риторични догадки относно неговия смисъл и изплъзваща се наративна цялост, литературното произведение разгръща пред читателя въвеждащия прилив, емоционално преливаща кулминация и епилогичен отлив на своето съдържание, което остава озадачаващо отворено като смисъл, неконтрилируемо разлято като наративна структура и нееднозначно изплъзващо се като конкретика.

            Реализираната от мен авторска визуална интерпретация на този необичаен литературен текст представлява (съдържа, осъществява) поредица от моливни (графични) рисунки на водни повърхности, които са частично дообработени и надградени чрез определени възможности на графичния дигитален софтуер.

            Подобно на фрагментираната повествователна структура на литературния текст и осъществената като авторска концепция визуална реалност генерира единен образ на океана чрез отвореното взаимодействие на множество отделни, и в голяма степен самостойни, визуални фрагменти, които функционират като разчленени наративни единици по отношение на общата картинна цялост. Експонираните като графична инсталация изображения напомнят мрежа (сбор) от комиксови панели, във всеки от които е уловен стопиран кадър, архивиращ различен темпорален момент от непрестанно променящия се образ на океана. Тяхното структуриране в архитектониката на графична инсталация или в композизионните пространства на арт книгите поражда у зрителя внушение за ритмично движение на водни маси и многократно потапяне или изплуване от тях. Илюстративните изображения притежават крайно разнообразен композиционна динамика (спокойна, разлята, колеблива, драматична, настъпателна, завихрена) – чиито променливи амплитуди съответстват и визуализират насеченото, неравномерно протичане на словесния поток в поемата.

            Осъществената обща графичност на серията авторски илюстрации е изградена чрез силни контрасти и цели да въздейства могъщо, драматично, буреносно. Деликатно нюансираният, ювелирен характер на рисунката е контриран от крайното напрежение на композициите във формàта, което създава чувство за мощно нахлуване на обеми вода в кадъра на картинното изображение.

 

***

Серия арт книги „Призоваване на океана / ЛОТРЕАМОН“ с неконвенционална пространствена форма и материалност, които произтичат от едноименната колекция авторски илюстрации и са реализирани в лимитиран (ограничен) авторски тираж

При създаването на серията (пакета) от 20 броя експериментални арт книги „Призоваване на океана / ЛОТРЕАМОН“ използвам като визуална основа изображенията от едноименната колекция авторски илюстрации и интерпретирам нейното идейно и визуално съдържание, преобразувайки го в концептуално нова художествена реалност, която произтича от специфичните пространствени, темпорални и драматургични възможности на книжната композиция.

Неконвенционалната пространствена форма на арт книгите произтича от разгъването на едно или няколко паралелни лепорела, които по различни начини са съпоставени и фиксирани едно спрямо друго и са прикрепени към корицата. Този общ конструктивен принцип осъществява в отделните арт издания множество варианти като триизмерна книжна пластика и съответно като развитие на  тяхната наративна структура – не само еднопосочно линейно, но и многопосочно разслоявайки се или дори противопоставяйки се в обратна на четенето посока. Арт книгите са с различен формат, който произтича от начина на сгъване и разрязване на основния печатен лист. В сърцевината на книжните тела е пришито вложено тяло от хартия, което съдържа автентичния литературен текст на Лотреамон и е обгърнато от няколко слоя специфично разгръщащи се в пространството прозрачни ленти лепорело.

Сгъването на лепорелата е осъществено чрез еднакви или напълно различни като ширина сегменти, което придава на цялостната графична композиция на арт книгите равно разчленен или изцяло неравномерен ритъм с накъсвания, тласъци и ескалиране на акценти. Пространственото нагъване и многослойно напластяване на множеството сгъвки в обема на книжните тела създава впечатление за прииждащи и наслагващи се една върху друга морски/океански вълни.

Арт книгите са реализирани с високотехнологичен дигитален печат едностранно върху изцяло прозрачен материал (мелинекс), който е алтернативен и не се използва в масовата полиграфия. Той притежава подходяща матова прозрачност, която от една страна позволява самостойна четливост на отделните изображения, но същевременно осигурява проникване и обединяване на графичните рисунки, разположени в няколко последователни слоя. В концептуален смисъл прозрачността на книжните тела е използвана, освен като алюзия за вода, но и като възможност да бъде създадена една  изплъзваща се и генерираща се винаги по нов начин визуална реалност, която е в постоянен процес на трансформация.

Кориците на арт книгите са осъществени от прозрачна PVC плака с относително висок грамаж (300 g/m²), която е достатъчно пластична, за да позволи биговане и сгъване, но същевременно и достатъчно твърда, за да наподоби заложената концептуална идея за прозрачни контейнери, в които е уловено и затворено движението на океана.

Арт книгите са изцяло ръчно книговезвани, чрез концево шиене и скрепване на книжното тяло и корицата. Осъществени са в ограничен (лимитиран) авторски тираж от по 15 екземпляра, всеки един от които е ръчно сигниран, номериран и датиран от художничката.