BG EN

Rhythm & Space

Васко Славков

15-30.06.2023

Как художникът работи с архитектурата? По какъв начин пейзажът, може да бъде трансформиран в ритъм, а ритъмът да преобрази пространството?

В своята комплексна визуална инсталация Rhythm & Space, художника Васко Славков използва реалността като отправна точка, за да преобрази цялата галерия. Тя, под формата на природен пейзаж, се деконструира до орнамент, а орнамента започва да пулсира с ритъма на цветната светлина и изцяло транформира галерията. В случая това са характерните за галерия “Аросита” ниши на едната стена, както и приземния етаж с централна овална стена. Тази конкретната архитектурна даденост затруднява не един художник работещ с галерията, заради своята подчертана функционална доминантност. Да се впише или дистанцира от архитектурата на галерията, да се намеси и да я промени с визуални средства, или да се остави на нейния строг грид. Ако за едни автори тази даденост е препятствие, то за Васко Славков, архитектурата винаги е стояла в началото на процеса за създаване на едно ново произведение. В своята досегашна практика, той създава визуални намеси върху сгради или различни публични пространства, превръщайки ги в големи орнаментни пана, в които ритмично се редуват ярки цветове, пулсиращи мандали, които разбиват равните архитектурни повърхности. В този смисъл изкуството му винаги се осланя на синтеза межу живопис и архитектура, между художествено (изящно) и приложно изкуство. В тази си най-нова изложба, той умело съчетава двете, като прави архитектурата на залата активен участник в цялата инсталация.  

текст: Весела Ножарова

Васко Славков е завършил Национална Художествена Академия - София през 1994 г. специалност стенопис при проф. Тома Върбанов. От тогава до сега има реализирани 22 самостоятелни изложби както и участва в много групови изложби в България и чужбина. Работи в областа на сайт-спесифик интервенции, живопис, рисунка, фотография, графичен дизайн. Съосновател на студиото за графичен дизайн The Eggs Studio през 1992г. От началото на 2020 г. е съосновател и арт директор на пространството за съвременно изкуство Depoo.