BG EN

ЛЮСПИ

Стоян Илев

3-17.02.2020

Поети и художници залагат на въздействието на цветовете. Гьоте пръв изследва феномена и разбира, че той влияе както на физическо, така и на психично ниво. Тоест цветовете пораждат емоции. Докато ги изпитваме се включва и обратен процес – физически реакции, които водят до температурни промени в телата ни. Те, някак си, по природа са термохромни. В този ред на мисли при абсорбиране на определено количество топлина молекулярната структура на пигмента на тялото или части от него се променя обратимо по такъв начин, че излъчва светлина с различна дължина на вълната. Един вид постоянно излъчваме отделящи се от нас цветни люспи, които правя опит да „уловя” в обекти – визуализации на емоции в/с цвят. Постигам го чрез интуитивно провокирани емоционални асоциации, анаморфно пренесени и „прикачени” към натуроподобни „кожи-люспи”.  


Стоян Илев