BG EN

ПРИЧИНА БЕЗ ОСНОВА

Азалеа Ортега Флорес (Мексико)
Ахмад Таер (Ирак)
Катерина Димитрова (България)
Мануел Хорак (Австрия)
Найон Парк (Южна Корея)

5-18.12.2019

Куратор: Мартина Стефанова

Думата "суеверие" идва от старобългарски, а коренът й "суе" означава "празно, пусто, безсмислено". Съответно суеверие е нещо като празноверие, безполезно вярване. В средновековието учените употребявали думата във връзка с вярвания, противоречащи на християнството.

Суеверието е вид поведение. Това е предразсъдък, според който съществуат неведоми сили, способни да влияят на бъдещи събития чрез носене на талисмани, татуировки, ритуали и др. Причините за това поведение са желанието за избягване на неблагоприятни ситуации, успокоение в стресови моменти, надничане в близкото бъдеще, следване на традиции и общоприети поверия.

Със сигурност сте чували, че ако черна котка ви пресече пътя, не е на добре. Това идва от миналото, когато се е смятало, че вещиците приемат този образ, за да вършат своите злодеяния. А, че конската подкова носи късмет? През 10-ти век един ковач станал архиепископ и казал, че подковал дявола, който от своя страна обещал да не припарва до къща, на която виси подкова. А, че счупеното огледало носи нещастие? Когато във Венеция огледалото се появило, то било много скъпо и, за да го опазят, измислили това.

Суеверия има в културата на всяка нация. Често някои от тях са абсурдни и дори смешни. Въпреки това са навлязли дълбоко в традицията и бита. Хората следват и се придържат към тях от поколение на поколение. До някъде това е част и от културното наследство на нациите. Именно това провокира младият арт колектив, целящ да подчертае от една страна разнообразието си, от друга общото помежду им. Петимата се запознават в университета по приложни изкуства във Виена. Привлича ги невероятната културна смесица: Мексико, Ирак, Корея, Австрия и България. Преди година идват в България, където впечатление им прави това, че тук суеверията са силно застъпени. Започват да правят паралели, опирайки се на своите корените, което в последствие превръщат в изложба. Първата им извън Австрия. Вярват, че чрез представянето на ирационални суеверия, наблюдателят се поставя в позиция, в която сам да реши кое е вярно и кое не. С какво се различават българските суеверия от мексиканските, австрийските, корейските и иракските?

Катерина Димитрова работи с етер - невидима еластична субстанция, посредник на енергия, мисли, чувства, идеи и латекс, нанасяйки всекидневни обекти или ритуали, превръщайки ги в стенни амулети, които, според авторката, могат да имат влияние над съдбата ни.

Мануел Хорак пък се надсмива над това, че в Австрия отрязаната лапа на заек в джоба на панталона носи късмет. Слънцето грее, небето е синьо, по средата на тревата лежи агонизиращ заек, а човекът с лапата му в панталона, в крайна сметка няма полза от това.

В Корея историите и приказките се разказват с образи, споделя Найон Парк. Така и нейните картини разказват невербално различни истории.

Ахмaд Таер идва от Ирак. Там суеверията са много. Опира се на три, които изобразява на своите живописни платна. Ако чучура на каната се падне да сочи в твоята посока на масата, голямо нещастие те чака. Ако по случайност на масата ти се паднат две лъжици или вилици, значи две булки ще имаш. Или, ако имаш нещо ценно и се страхуваш, от уручасване, окачваш стари обувки. Според иракчаните, те пазят от зли очи. Затова ако сте в Ирак, ще забележите, че на много от къщите висят такива обувки. Така на фона на разхурата и войната хората се опитват да предпазят дома си.

Азалеа Ортега Флорес показва експериментален документален филм, записан в Мексико. В него показва изкуството на практиката "Curanderismo" - термин, произлизащ от испанската дума "curar" - "да се лекува". Това е лечебна техника, резултат от сместа на традиционните практики с католически ритуали. Лечителите често използват молитви с местни религиозни елементи като яйца, лимони, билки и други предмети за "усвояване" или "улавяне" на отрицателната енергия и болести. Вярващите смятат силите на лечителите за свръхестествени, както и че много болести и нещастия са причинени от проклятие, злонамерен дух или черна магия.

А в какво вярвате вие? Какви са вашите малки ритуали? Заповядайте на 5 декември на транснационалната изложба “Not Based on a Reason” / “Причина без основа” в галерия “Аросита”, за да споделим и се провокираме кое е истина и кое не.

Текст: Мартина Стефанова