BG EN

G (IRLS) 7

Threesome Art Collective - Десислава Илиева, Симеон Марков и Войн де Войн

9-16.10.2019

Има една поговорка „Зад всеки велик мъж - има по-велика жена“.
Разглеждайки сенчестия политически пейзаж в наши дни, колективът избра да обмисли тазгодишната 45-та среща на Г-7, която се проведе на 24-26 август 2019 г. във Франция.
Срещата на върха на Г-7 през 2019 г., председателствана от Франция, бе фокусирана върху борбата с неравенството. Франция определи следните пет цели на срещата на върха:
• борба с неравенството на възможностите, насърчавайки по-специално равенството между половете, достъпа до образование и висококачествени здравни услуги;
• намаляване на неравенствата в околната среда чрез защита на нашата планета с климатично съобразено финансиране и справедлив екологичен преход, запазвайки биоразнообразието и океаните;
• укрепване на социалното измерение на глобализацията чрез по-справедливи  политики за търговия, данъци и развитие;
• предприемане на действия за мир срещу заплахите за сигурността и тероризма, които отслабват основите на нашите общества; и
• използване на възможностите, създадени от дигиталните технологии и изкуствения интелект (AI).
Френското председателство се стреми да представи всички заинтересовани страни чрез свикване на млади хора (Youth 7), жени (Women 7), неправителствени организации (НПО) (С7), синдикати (Labor 7), работодатели (Business 7) , изследователски центрове (Think Tanks 7) и академии на науките (Science 7).
7 е небесно число както при Исус и неговите 7 светци,  тук има предложение за смяна на играта - вземайки женските образи, преобразени като съвременни икони.
Тези жени са актриси в театъра на Г-7. И играят главните роли. Те са лещата, объркваща зрението, полупрозрачната парфюмирана завеса, през която обществото гледа върха. Върха на обещанията. Седмият най-висок връх и първата най-дълбока урва.

В Матей 6:24 Исус предупреждава учениците си за парите. В стих Исус им казва: „Никой не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и ще обича другия, или ще бъде отдаден на единия и ще презира другия. Не можеш да служиш на Бога и на богатството. "
Невслушването в предупреждението Му води до алчност. Известно е, че индивидуалната и корпоративна алчност унищожават кариерата, отношенията, семействата, браковете, общностите, околната среда и самия живот. Когато се поддаваме на изкушението на алчността, ние също намираме много по-трудно да изпълним Божията воля. Как можем дори да се надяваме да следваме заповедта на Исус да се обичаме един друг и Бог преди всичко, ако се съсредоточим върху получаването на повече пари, придобиването на повече неща и живот в лукс?
След всичко казано, има моменти, в които се оказваме в трудни финансови ситуации. Може да е от неочаквана загуба на работа. Може да е от липса на образование, възможности или надежден транспорт. Или може да се дължи на заболяване, здравословно състояние или прекалено много дългове или отговорности. Може дори да е от честните грешки, които сме допуснали. Независимо какви са причините, понякога се оказва, че се нуждаем от някаква финансова помощ.

Кой, кога, защо и каква е ролята на жените и кои са средствата за измерване на мощността в днешно време?
Дали равенството е само ново фалшиво освобождаване на социалната трезвост?
Прозрачността е илюзия за отстоялите маси?
Остава само малка тайна на всеки -
Голи истини, болезнени видимости, лоши думи, нарушени обещания, политическа несправедливост като причина за личните неудовлетворения.

Присъединете се към нас са на върха!