BG EN
Ева-Лиса Пухака

07-20.06.2018

Ева-Лиса Пухака (Финландия) предлага изследване на различните гледни точки относно гарваните и конкретно, в контекста на София – доминацията на хората, ефекта на глобалните климатични промени, летателните навици на птиците, тяхната социология, както и митология; Резултатът от проучването ще е инсталация от фото, видео и аудио материал, малка кинетична скулптура и обект на място – мини-изложба, портрет на София през погледа на гарваните.
 

Гарваните могат да се открият навсякъде по света, освен в Арктика и най-южните точки на Южна Америка. Те винаги са наоколо. Живеят в градове със хората, винаги на не повече от 5 километра разстояние. Те са така наречените синантропни видове - видове, които не са опитомени, но живеят в близост до и се възползват от хората и човешките населени места.

Гарван гарвану око не вади. – Lupus non mordet lupum (българска пословица).