BG EN

Holly 10 drawings

Деян Янев

18-22.08.2017

Кой е Деян Янев?
Може да го срещнете на вернисажите в градските галерии или да го подминете по “Шишман” с неговото колело. Едно момче, което се отличава от всички останали с обрано поведение и невероятен талант на млад художник.
На пръв поглед творчеството му е като „незаконното дете“ между Фрида Кало и Рене Магрит, но ако се загледате в детайлите ще забележите, че художникът е един автентичен разказвач на истории- лични, вълнуващи и различни от тези, разказани от сюрреалистите. Деян притежава изключителна доза самоирония и чувство за хумор, качества, задъжителни за добрия творец. Към шегата за Фрида и Магрит той добави със смях: „... и братовчед му Йеронимус Бош!“

Със същата закачлива доза хумор той озаглавява новата си поредица от десет еротични рисунки „Holly 10 drawings”. Забележете фината игра на думи, в която „Holly“ е с двойно „L“ и прави препратка към бодливия коледен храст познат под името „джел“. Да! Не става въпрос за десет святи еротични рисунки, а за десет „рисунки на тръни“. Тръни, които държат въображението на автора възбудено, сякаш ободено от коледен Джел.

Разбира се, звученето на заглавието най-точно показва отношението на автора към неговата муза, а имено женското тяло. То е свещен вдъхновител в творчеството на Деян. Освен фина провокация, която е неизбежна, когато еротиката е сюжет, за художника серията е предизвикателство, изпълнено за 10 дни, с което той стартира творческата си година.

Цветелина Анастасова