BG EN

Рисунки

Симеон Симеонов

24-31.03.2017

Движението и трансформацията е основен процес в творчеството ми. Интересува ме как миналото се съотнася към настоящето и проектира в бъдещето, рамките и свободния избор.Използвам пластични материали, които са в състояние да променят пространството.Това ми дава неограничени възможности да моделирам средата и обекта. Основната насока, в която работя през последните няколко години е свързана с реинтерпретация на вече създадени скулптурни и архитектурни обекти. Целта на тази реинтерпретация е чрез минимална авторска намеса да се трансформират образци на скулптурата, както и функциониращи интериорни и екстериорни архитектурни елементи в нови естетически обекти.