BG EN

БИБЛИОТЕКА- НОЕВ КОВЧЕГ

Божидар Плазинич

18-30.04.2016

Изложбата на Божидар Плазинич, Библиотека - Ноев ковчег е част от многогодишният цикъл, в чийто център е книгата като интимен пиктограмен езичен запис на художника. Заглавието на изложбата, подчертавайки библейската. Тема, изказва намерението на  твореца да запази това най-полезно от книгите знание,  лично и колективно усещане. Усещането от потопа на забравенето.