BG EN

СИВА ЗОНА

Николай Петков

2-16.12.2015

Често “сива”е наричана зона, в която възприятието и ориентацията губят обичайната си сигурност, а преценката на основа на установени ценности и критерии става проблематична. Един начин човек да се справи с такава ситуация, е да адаптира възприеманите данни така, че да ги приближи към удобния контраст на черното и бялото. Друга възможност е усилието да се пренастроят собствените сетива и преосмислят критериите за преценка, за да се постигне по-ясно ново разбиране на даденото в опита. В такива условия е възможно също човек да разгърне значимите стойности на “живописното сиво” и да живописва. Очевидно живописвах, без да настоявам, че само с живопис човек може да проправи пътя си през сива зона. 

Изложбата включва 16 акварела и платна с размери между 30 и 50 см, рисувани през 2013-15г, назовани Ноември, Червена нишка, Сива зона, Реконструкция А, В,