BG EN

R E P L A C E
графика

Йордан Панков / J . P A N K /

17-30.09.2013

R  E  P  L   A  C  E   е серия от 9 линогравюри, които съдържат препратки към изчезнали картини /работите от серията носят имената им.

R  E  P  L   A  C  E   е в лимитиран  тираж  от 10 отпечатъка.

Тиражът ще бъде изпратен на 9 световно известни личности, с цел да се обърне внимание на факта, че се унищожават и губят за света произведения, които са безценни за човечеството.

Единствено  A R O S I T A  ще се представи по една работа  от тиража /първият /1 х 10/.

 

Изложбата  / и специално цикълът REPLACE/ поддържа   линията на автора да разработва изключително  темата и ползва сюжетите на  произведения, станали обект на кражби или унищожени във времето.

Актуалността  на  опазването им е свързана и със зреещите конфликти в света /хиляди артефакти унищожени в Ирак и Афганистан/.

 

R  E  P  L   A  C  E   е един вид  продължение на  LOST /2011 Национална Художествена Галерия / и  ANTHROCONIX /2012  Галерия "София Прес"/, но като сменя средствата /за първи път става дума за графика /.

В експозицията са включени и работи от сериите „Angels“ и „What would Judas do? “