BG EN

Нови дизайн практики

Sofia Design Week

21 – 30.06.2013

Изложба на дизайн обекти създадени от студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“ на НБУ.

Представените обекти са създадени по време на творческите работилници, които са част от обучението по дизайн в НБУ и разглеждат дизайна като посредник на идеи. Авторите следват концепцията, че всички възможни решения вече съществуват в света около нас .Ролята на дизайнера  е да открива нови проблеми  и използва нови решения за стари или нови задачи.  Основната задача е да променим контекста на нещата, да трансформираме визуалния им код. Младите автори постигат това, използвайки намерени или изхвърлени предмети и нови материали не типични за традиционния дизайн. Дизайнерите от НБУ застават зад идеята, че пре-проектирането  и ре дизайна на безбройните обекти изпълващи материалния ни свят е пътят към осигуряването на стремежа на човека да живее във все по-отворена, самоподдържаща се и устойчива система.