BG EN

“PATTERNS”

Антони Георгиев

01.06 – 14.06.2013г.

Изложбата е съставена от настоящите творби на автора, в които той изследва въздействието на патерни върху зрителя.

Изобразени са очевидните характеристики на субектите и обектите чрез съпоставката им в решетки, както и премахването и добавянето на техния контекст като главен акцент. Серийността тук е използвана като одухотворител на „повторението е майка на знанието”, а текстурата – като количествено изображение на знанието и опита, които същевременно са максимално приглушени, с цел – липсата да се самозапълни с личните спомени на зрителя.