BG EN

Pin-up Girls

Александър Вълчев

05 - 26.03.2013

Забождаш,

закачаш,

фиксираш,

колекционираш,

излагаш на показ красиви пеперуди, спомени, марки и знаци от преживяното и бленуваното.

Отричаш,

жигосваш,

заклеймяваш,

потулваш,

желания, копнежи,страсти и фантазии в най-тайните кътчета на подсъзнанието си.

Pin-up Girls

или

само някои от жените, с които съм мечтал да „спя” 2000 – 2010 г.