BG EN
група XXL

16 - 30.11.2012

НОВ ЕХИДЕН АКАДЕМИЗЪМ

 

Изложба на Иван Кюранов, RASSIM, Свилен Стефанов, Росен Тошев и Борис Сергинов в галерия „Aросита” – това със сигурност е събитие, носещо знака на съществувалата през 90-те години група XXL. Но авторите на инсталации, видеоарт и пърформанси от легендарната група и едноименна столична галерия днес работят преднамрено в полето на живописта. Най-малкото любопитно е, че идентично обръщане към „традиционни” изразни средства е характерно и за другите членове на XXL, работещи от години в Ню Йорк.

 

Видимо в тази изложба е пародирането на традиционните техники (RASSIM), използването на фотографски и компютърно манипулирани образи (Тошев и Сергинов), наративен постекспресионизъм (Стефанов) или преформатирането на наследството на автоматичното рисуване (Кюранов). Очевидно е, че работата с дигиталния образ, фотографското изображение и текста, разположени на територията на живописта създават двойнствен визуален конструкт, за който едва ли има смисъл да се говори като за “живопис” в нейното обичайно значение. Подобен възглед допринася за надхвърлянето на границите на произвежданото днес изкуство – от неясно защо продължаващите да съществуват „професионални” гилдии от живописци, до още по-абсурдните фестивални формации, показващи изпразнени от смисъл и значение деривати на някога могъщия концептуализъм.

 

Живописта на тези автори безспорно е изпълнена с концептуални флуиди, но в същото време тя е естествено веществена –  неизменна в традиционната си хедонистична воля за правене, възприемане и притежаване. В колаборацията между концептуално и пластично не е изключено да бъдат открити и арогантно консервативни нотки. Свилен Стефанов на едно откриване на изложба на XXL през 2010 г., симптоматично заяви: „От всички форми на изкуство, за нас единствено важни са живописта, фотографията и евентуално... скулптурата”. Така пред нас вероятно е еклектиката на грижливото отглеждане на идеологията на една лимитирана разумност, според която нищо в изкуството не може да бъде от решаващо значение и е възможно абсолютно всичко. Живопис, забавление, високи цени. Нещо като нов ехиден академизъм  с марка XXL?

 

Генади Гатев