BG EN

UNSECURE_SPACE

Теди Лихо Мирена Златева

20.03 - 02.04. 2012

 

ОБЕКТ: образна лента и словесна плетеница върху (политически) криво огледало. За да я разчетеш полагаш физически усилия или изпитваш неудобство, а можеш и да се огледаш в нея... aко смееш да се смееш :-)

Инсталация. Oбекти: малка пластика, медална скулптура и други предмети от бита и от мечтите, поставени в кутийки за бижута, запечатани в стената на мълчанието и видими само през шпионката