BG EN
Любен Костов

01.02 - 17.02.2012

 

 УБЕЖИЩА

 

Описание на експозицията: Пластични дървени маски

Задача: Показване на доброто чрез гротеската. Хората са добри, но намират убежище /крият се/ зад маските. Така се чувстват по-сигурни и по-трудно раними.

Идея: Зад всяка маска се крие едно благородно състояние на човешкия дух:

Благородство, Великодушие, Вдъхновение, Доброжелателност, Доброта, Жизненост, Изящност, Искреност, Копнеж, Креативност, Любов, Нежност, Обаяние, Оптимизъм, Отзивчивост, Полет, Приятелство, Радост, Растеж, Смелост, Спокойствие, Сърдечност, Уникалност, Усмивка, Успех, Хубост, Чар, Щастие, Щедрост...

 

Маските на ежедневното и полетът на духа, окован в тях.

Маските на ежедневното, оковали автентичната изява на Аз-а... Авторът не назовава убежищата, а това, което се крие отвъд преградите на твърдата материя, а то е – съвършената човешка същност в най-прекрасните й проявления.

Да ги потърсим около себе си, да ги потърсим в себе си...

Защо са ни нужни всъщност всички убежища, щом в тях се крие всичко прекрасно?...

Търси и намирай...

Светът ли е този, който ни превръща в неодушевени обекти или ние, съгласявайки се, сами се превръщаме в маските, които носим? И защо са ни тези маски, щом зад тях е скрито най-прекрасното от нас? От кого ни предпазват те – от света или от нас самите? И какво убежище ни дават, ако исконната ни същност ще остане непроявена?...