BG EN

ОБРАТНО НАПРЕД

Багряна Тасева - (рисунки - акварел / сух пастел)

1 - 13 Февруари 2010 г.

това е посоката, която авторката Багряна Тасева препоръчва. Акварел и сух пастел - рисунки, отразяващи интериора на душата на авторката, подходящи за оформлението на Вашите пространства - лични, служебни, вътрешни и външни.