BG EN

Васко Славков

Photograffitia
(серия фотографии)

2 –15 СЕПТЕМВРИ 2009

Един проект, който има за цел да изследва наситената със Street art градска среда.

С тази изложбата се прави опит да се размият границите между графити и обекти от града и класическото изкуство – живопис и графика. Визуалния превод от издраскани стени в живописни и графични композиции превръща в красив миг “грозните” детайли на града.