BG EN

ПРЕ И ПОСТ-РИСУНКА

Анна Бачева

02 -15.05.2023

Изложба генеративни рисунки

Как мутират изображенията попаднали в изкуствената памет на дигиталните технологии?

Тяхната достоверност се изменя в безброй алтернативни състояния, които проблясват като спомен, предхождащ или надживяващ образа. Тези спонтанности се овладявят от художника, чрез наблюдение и намеса, за да се превърнат в ново средство за разширяване на човешкото творчество. Едно уникално и хипнотизиращо изследване на цвят и форма, отвъд всичко създадено от човешка ръка. 

Анна Бачева ни предлага своя различен сложен свят, в който твори чрез баланс между очаквано и неочаквано, контрол и отказване, технология и артистична визия.