BG EN

Sofia Tropics

Радина Стоименова

24.06 – 08.07.2022

Част 2: Близките места са твърде далеч, за да бъдат достигнати пеша

С участието на Никола Шапел (Франция)

Започнат преди няколко години, Sofia Tropics е проект, чрез който изследвам градската среда от позицията на пешеходец. Започнат като работа около паметта на софийски квартал и опита да го представя така, както е изглеждал преди да бъде застроен, проектът постепенно се превръща в изследане на градскита пространства в и отвъд България.

Строителни площадки, сгради с постоянно менящи се функции, затворени комплекси... Всички тези места разказват по някакъв начин за средата, в която се намират в момента – от географска, но и икономическа, социална, антропологична гледна точка.

Sofia Tropics част 2 е продължение, но не край на разказа. Фокусът този път е изместен към търговските зони в покрайнините на града. Бързо достъпни, но все пак на разстояние от центъра, видими и разпознаваеми при висока скорост, индустриялните площи изглеждат като лесноразглобяеми парчета Лего, издигнати върху празна плоскост. Проектирани с изцяло практична цел, лесни за намиране, те задоволяват потребителските нужди на дадена общност, но и издават уеднаквяването им. Дори и растителната декорация наоколо е с напълно декоративен характер.

От друга стана, покрайнините на града често са интересни географски простанства. Доскоро незастроени, те понякога представляват отделни екосистеми, сформирали се около река, блато, гора... На тяхното място сега има паркинг, автомивка, хипермаркет. Винаги обаче има остатъци от предишните характеристики на зоната – определен тип растителност, влага, микроклимат. Именно те остават доказателство за историята на мястото и за слоевете, които го съставят.