BG EN

ЕЛЕМЕНТИ

Николай Петков

9 - 22.06.2022

 
Живопис
 
Напомняне, че картините не само съдържат елементи, но и представляват елементи от  нашия живот
 
Изложбата включва 14 платна, всяко от които с размер 60/80 см, рисувани между 2016 – 2022 г.
Платната са назовани Локални цветове, Бряг, Чинар, 3/4 червен квадрат, Елементи, Суров хоризонт, Прозорец на възможност, План, Рационален вертикал, Подчертано синьо, Каньон, Проста архитектура, Тегло, Дом.