BG EN

Форми без отношения

Пенка Минчева

18.10 – 01.11.2021

Формите, присъстващи в тази изложба вероятно нямат отношение една към друга, но всяка една е по-скоро отнесена към личност или спомен от нещо преживяно. Въпреки противоречивият надслов, кореспонденция между произведенията има и тя се изразява в подредбата, където формите намират своята принадлежност. Всяка една творба обаче може да съществува индивидуално или в група.

На някакъв етап бих конкретизирала всяка една от тях като портрет на даден човек или художествен факт, с които изкуството и живота са ме срещали в определен период на моите художествени търсения. Примери за ”портретувани” са световно познати величини в изкуството, като Аниш Капур, Гюнтер Юкер, Лучо Фонтана, Кристо и други – автори, работещи в различни жанрове, но обединени от коцептуалното като изказ погледнато през моята призма. Други творби са вдъхновени от обкръжаващите ме хора по време на работния процес, които са предимно колеги – наши съвременници, но също така и мои близки, по-скоро на този етап индиректно.

Вероятно заглавието на настоящата изложба играе основно ролята на провокатор, и като такъв ни кара да помислим какво е отношението на обществото към изкуството и под какви форми то намира място извън ателиетата и галерийните пространства? Въпрос, които ме вълнува от дипломирането ми като магистър в НХА до сега.

Тези творби са цикъл от моите търсения в материала дърво и са създадени по време на Симпозиум „Форма”, състоял се в НГПИ „Тревненска Школа” през 2014, 2019 и 2021. Изказвам своите благодарности на Орфей Миндов за поканата и предоставената възможност за работа с дърво!

 

Пенка Минчев