BG EN

ПЕЙЗАЖНА ОБСЕСИЯ

2-17.10.2022

Галерия Аросита

представя

 

Александър Вълчев   

Дан Тенев   

Иво Бистрички   

Калина Мавродиева   

Камен Старчев   

Росица Гецова   

Стела Василева   

Юлий Таков