BG EN

YESTERDAY AND TODAY

J.PANK

6.07 - 6.08.2020

Експозицията наречена YESTERDAY AND TODAY е от най-новите произведения излезли от ателието на художникa.

J.PANK и този път не изневерява на себе си, като показаните творби могат да се разглеждат като диалог на съвременното с класицизма, като среща на модерността с културни препратки от други епохи. В случая в интерпретации на автора са забъркани Енгър, Давид и Леонардо - една територия на експерименти, която е предпочитана в различните етапи от творческия му път / J.PANK&APELLES/2019, CUTE / 2018, NEW READING/2017, RETUTN / 2016, REPLACE / 2013, ANTHROCONIX / 2012, LOST / 2011 /

YESTERDAY AND TODAY предлага нов поглед на познати теми, забърквайки елементи на постпопарт, класика и знаци от градската култура, като коментар на темата за преходността и новия прочит на културните икони от по-далечното минало. Изкуството като разбираема и достъпна среда за най-широка публика е предпочитан метод и подход на автора, който го прави разпознаваем и интригуващ за голям кръг любители на съвременното изкуство.

В галерия АРОСИТА, J.PANK е съчетанието на класическото с експеримента, едновременно познат, но и доста нов. Нещо, което е достатъчен повод да не пропуснете тази изложба.