BG EN

Флагове на самоличността

Дунавски диалози Фестивал за съвременно изкуство, разширяване на сътрудничеството
Българо - Сръбски, Арт диалог

Изложба "Флагове на самоличността" България, Сърбия

Проекта цели разширяване на сътрудничеството между Българя, Сръбия и други страни от Дунавския регион. Домакин на проекта в София е галерия Аросита. Експозицията предвижда включване на градското пространство, по-конкретно улица Врабча, където ще бъдат разположени обекти и реализирани художествени акции, които ще взаимодействат с публичната среда на града и неговите граждани. Важен елемент от проекта е възможността за развитие на критическата мисъл и рефлексия в гражданите, тяхното привличане към съвременните форми на изкуство и активно участие художествените процеси в региона. Предвидени са уорк шопи на гостите със съвременни български автори и отворени дискусии.

Артисти: Ана Вртачник, Горан Деспотовски, Йожеф Клачик (Сърбия), Елена Панайотова, Атанас Тотяков, Кирил Чолаков, Лиана Димитрова

Куратор: Сава Степанов

Фестивал на съвременното изкуство Дунавски диалoзи е международен мултимедиен фестивал на визуалните изкуства на Дунавския регион, който се провежда едновременно в различни галерии и алтернативни места. В този фестивал участват художници, историци на изкуството и критици от 14 страни от Дунавския макрорегион, които предлагат изключително интересен поглед върху актуалните тенденции в изкуството на този европейски регион.

Международният  фестивал на художествените флагове е създаден в началото на новия век в Нови Сад. Причината за създаването му беше наложена от актуалните събития - разпадането на СФР Югославия през 90-те години , което доведе до драматични промени на политическата и географска карта на Балканите. Това е процес на сепаративни движения, който продължава до днес и проблемите на разграничението и идентичността се проявяват по целия свят с различен интензитет (проблемът с разграничаването на британския остров по повод Brexit, борбата за автономията на Каталуния в Испания,  нерешените гранични въпроси в Близкия изток и т.н.). Ето защо,  днес актът на сигнализиране не е само протоколен въпрос. В контекста на подобни събития се налагат  темата и въпросите за идентичността на обществото; идентичността на индивида, "изгубен" в лабиринта на либералния капитализъм и уловен в мрежа от цифрови и други технологични медии; идентичност на изкуството, която се занимава с идеологически и социологически подконтексти. Проблемите на идентичността са универсални . В тази връзка  Ричард Майер заявява: "терминът идентичност предполага, че индивидът се разпознава чрез условията, които споделя с другите" и заключава, че обикновено става дума за "кризата на идентичността или за търсенето на самоличността на човека, причинено от алиенацията във взаимоотношенията ”.

Галерия Бел Арт стартира фестивала през 2012 г. като пилотен проект и от 2013 г. досега се провежда шест пъти. Досега във фестивала са участвали над 400 куратори и теоретици по изкуства от Дунавския макрорегион (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Украйна, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Чехия). Всяка година в рамките на фестивала се избира нова, интересна и жива тема: изкуство и криза (2014); изкуство в епохата на (не) емоционалност (2015) и изкуство и глобална несигурност; изкуство / критици / Политика (2016); Естетика на интимността (2017); Използване на човека (2018).

В сътрудничество с галерия "Аросита" в София, художествената галерия " Бел Арт" в Нови Сад (Сърбия) организира изложба на художествени знамена , създадени от български и сръбски художници. Избраните  флагове на български художници (Кирил Чолаков, автономия)  бяха създадени за изложбата на знамето, проведена в рамките на Фестивала за съвременно изкуство Дунавски диалог в Нови Сад през 2018 г., а артистите от Сърбия (Йозеф Клатик, Горан Деспотовски и Ана Вртачник) показаха своето изкуство на флаговете  на тази и други колективни и самостоятелни изложби. Флаговете на всичките шест художници произтичат от техния авторски континиум, защото визуалните, графичните и концептуалните намерения са „преведени“ в нова среда. През „флаговете“ като формат, тези творци проявяват своите възгледи, разбирането на изкуството и неговите естетико-етични принципи. Става въпрос за някакъв вид изящни арт-визуални усещания, които имат многостранен ефект и е възможно да се наблюдава черно-белият характер на социалния и естествен контекст на днешното ежедневие (Чолаков, Вртачник), разследването на идентичността на съвременния човек
( Деспотовски) и художника (Панайотова) и концептуалните съображения на изкуството (Тотяков, Клачик).

“Флаговете” ще бъдат показани и в пространство на галерия Аросита. Тази, по някакъв начин неочаквана среда за експониране на флагове беше избрана, за да се подчертае кураторският акцент и да се наблегне върху  ефекта на художествените намерения в една неконвенционална художествена среда. Когато тези знамена се открояват на улицата,  на тяхното обичайно място, те се отнасят до проблема за контекстуалното изкуство, а сливането им с околната среда показва силата на изкуството в действие "in media res", способността му да бъде в тиха подкрепа на ежедневните прояви на живота и „да направи някои дребни поправки в света, в който живеем“, както казва Франческо Бонами.

"Дунавски диалози" представят автори от 10 дунавски страни: Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Молдова и Украйна, които на ротационен принцип гостуват на избрани галерии в сътоветните държави. Възможността София  да домакинства на подобен регионален форум, в който артисти споделят и обменят опит и идеи е от изклйчително значение за контекста на средата и нейното развитие