BG EN

I LOVE ART. Ритуали на идентичност.

Васко Славков

18.02-02.03.2019

(живопис, рисунки, видео и обекти)

В публичното пространство има различни мнения за татуировките. Но повечето са единодушни за трудното взимане на решението за нещо което ще остане за цял живот. Поради това акта на татуиране се смята за ритуал. Татуировката e и инструмент, чрез който може да се изследват социалните разграничения, както и специфичните отношения към тялото и конструиране на идентичности.

В изложбата „I LOVE ART. Ритуали на идентичност“ авторът ни въвежда в ритуала чрез промяна на галерийното пространство със символи и форми взаимствани от татуировките. Един от тези символи е „мандала“. Възникнал в източната религия и преоткрит от Карл Юнг представлява диаграма на безкрайността на вселената и всичко отвъд материалното и духовното. Смята се, че ни помога да разберем по-добре своята идентичност и ни свързва с нашата интуиция като разкрива емоционални преживявания от миналото и ни дава възможноста да надникнем в бъдещето.

Послания които се очаква да въздействат на зрителя в изложбата:

анализ, пробуждане, свобода, дружелюбност, любов, щастие, радост, интелигентност, лидерство, оптимизъм, надежда, положителност, духовност, творчество, амбиция, забавление, самоувереност, възприемчивост, промяна, сила.