BG EN

Острови

Пенка Минчева и Матиас Рот

14-31.01.2019

Представата за остров води до различни образи, от самотни ненаименовани до луксозни туристически острови, изкуствени лъскави индустрии, красиви архипелази, затвори и късчета на природна красота и свобода. Ние сме консуматори на изобилие и естествени блага. В днешно време възможността за пътуване, откриване и преживяване на едно място ни прави присъстващи на всяко парче земя. Един остров може да бъде там, където намираме спокойствие, удоволствие, вдъхновение и съсредоточаване. Присъствието на човешки същества безспорно носи своите резултати на развитие и упадък. Често това, което оставяме след себе си са останки от индустриални продукти в природата, следа от развитие в застой. Нуждите ни надмогват съвестта ни. Амбицията на хората от праисторически времена до днес е да се доближат до Бога и да се докоснат възможно най-близо до рая така, както го разбират. Затова хората започнали да създават храмове, градини, дворци и всякакъв вид архитектура, представляващи идеала за рая на съвремието. В този проект Матиас Рот третира темата с методите за подмяна и възстановяване. Развива въображаеми мечтани острови с усещането за свежия бриз, внушено от красивия син океан. В своите фотографски колажи той си играе с реалността и изкуствеността. Пенка Минчева създава острови на останките след консумацията на човека и изхвърлени промишлени отпадъци в околната среда. Нейните стъклени острови са лъскави и крехки, така както е деликатна и темата за защита на природата. Проектът разглежда глобалното и личното отношение към природата.

 
Пенка Минчева (р. 1979) представлява онзи рядък случай, когато още с първите си прояви, авторът заявява свой стил. Нейният стилов диапазон най-точно може да бъде описан със средствата, които тя използва – карфици, печати, фото...
Завършила „Керамика“ в Националната художествена академия в София през 2004, Пенка Минчева бързо се ориентира към актуални медии. Тя носи в себе си вкуса към съвремието, подкрепен от силно социално чувство и желание за анализ на личности, събития, ситуации и природа. Не случайно художничката понякога прави и кураторски проекти, за да подпомогне с чужд опит някои от своите идеи. В известен смисъл тя е интернационален тип художник, въпреки че голяма част от реализациите и са насочени към регионалното. Като всеки отговорен пред професията си творец, тя достига до изводи чрез материята, която най-добре познава. Тук трябва да добавим изключенията, когато авторката експериментира със средства и в територии, където се вижда непознатото.
Димитър Грозданов

Матиас Рот
Роден за революция на първи май 1970 г. Рот живее в Берлин, завършил Кунстхохшуле в Касел и университета в Лапландия, Рованиеми. Той интерпретира работата, социалната лудост и културата на паметта, използвайки фотография, видео, нови медии и намерени документални маериали. Произведенията, създадени по време на неуморните пътувания на Рот, са насочени срещу етноцентризмът и хегемонията на масовата медия. Неговото творчество се характеризира с демистифицирането на визията.

Бернд Фолкерт