BG EN
Катя Гецова

11-29.10.2018

На смрачаване галерията блести с особена светлина – светлината от лампите, но отразена безброй пъти в скулптурните обекти от стъкло - елегантни, с деликатна цветност, интересни, закачливи и съвършени. Усещането за положителна енергия и виталност не идва само от произведенията, но най-вече от тяхната авторка, която посреща дошлите да видят нейната изложба. И ако не беше видно безупречното овладяване на материала и неговите експресивни възможности, което се постига с години упорит труд, човек би си помисли, че това е изложба на съвсем млад художник. И дори посетителят или по-скоро гостът на изложбата да не знае, че тя се нарича „Винаги нагоре“, би усетил това послание интуитивно.

        „Стъклото ми носи някакво удовлетворение, въпреки, че е изключително трудно да преодоляваш този материал още повече в България. Тук е много трудно, нямаме тези технически възможности, както в една Чехия. ...Трябва да се съобразяваш с всичко. Тежък труд е и физически е тежък – стъклото е тежко, трябва да го преодоляваш този материал всеки път” , казва Катя Гецова в едно свое интервю. Но зрителят не си дава и за миг сметка за този тежък труд, резултатът от който са и обектите в настоящата изложба. Съчетаването на стъклените форми с други материали – дърво, метал, въжета и др. е толкова естествено, дори органично, че оставаме с впечатлението за неръкотворност и лекота – просто стъклени гъби израстват от дървото или някой, на когото, виждаме само небрежно кръстосаните краката е седнал на пънче.

        Екатерина Гецова едва ли се нуждае от представяне. След като завършва Художествената гимназия в София, тя отива да учи в  Художествената академия в Прага стенопис, но по щастливо стечение на обстоятелствата и несъмнено поради любовта й към стъклото завършва образованието си при световноизвестния проф. Либенски. След това работи със стъклото като материал, който е изразно средство на идете на художника, с всичките негови възможности, специфики и ограничения, без да робува на клишетата „изящно“ или „приложно“, които битуват и до днес в българското изобразително изкуство.

        Участник в множество изложби, национални и международни, автор на редица самостоятелни изяви и проекти в областта на декоративно-монументалното стъкло в синтез с архитектурата, носител на награди, Катя Гецова е и организатор на Международния фестивал на стъклото, който стартира през 2010 г. и има за цел да предостави възможност за изява и споделяне на опит на художници от цял свят, които се занимават с актуалните проблемите на съвременното художественото стъкло.

        Автор с успешна кариера, Екатерина Гецова споделя своя опит и активно помага за развитието на художественото стъкло у нас.