BG EN
Николай Занев, Орлин Неделчев, Желко Терзиев

27.06-09.07.2018

Изложбата  в галерия „Аросита” с произведения на Николай Занев, Орлин Неделчев и Желко Терзиев предлага съвременния подход към визуалните изкуства, който отива зад възприятията на класическите техники и влиянието на музея.

Нещата, които тримата автори показват ни отвеждат към политическия и междуличностен конфликт, както и към екологични и социални проблеми от всекидневието.

Човекът сред огромната медийна среда е принуден да има крайни възгледи за света. Това превръща художника в критик на настоящата ситуация и му дава шанс да изрази ясна гражданска позиция