BG EN
Марк Шмит

07-20.06.2018

Всяко типично пространство се изгражда от типични социални условия. Всяка част от нашето съзнание е включена в него. Изображенията на пространството са мечти на обществото.

Марк Шмит е немски художник със седалище в Берлин и Улан Батор. Той изследва основите на различните медии, които използва, като оспорва техните граници. Неговите творби изразяват чувственост и мисъл, приканвайки зрителя да влезе в взаимно конструктивен диалог, като се занимава с безкрайното пространство с основните сетива на зрителя. Негови творби са били изложени в международен мащаб, са представени в частни и обществени колекции и са отбелязани с няколко международни награди.

“Моите неотдавнашни проекти се съсредоточиха върху намирането и тълкуването на непотърсени или оспорвани обществени пространства и върху четенето на значението на пространствените отношения както към личната, така и към споделената културна памет. Разказите, разказвани в тези празни пространства, разкриват алтернативни възможности за човешкия опит - и по-специално нашия опит в градските райони. Работата ми е ориентирана към публичната сфера, тя е повече от "интерактивна" връзка, свързва се с етнографски и художествено-исторически изследвания и се възползва както от съвременните, така и от историческите форми на артистичните медии. ”

Марк Шмит

www.marcschmitz.net