BG EN

Парижки предизвикателства -
игра с образи

Соня Ковачева

25.10-07.11.2017

С ключовите елементи  светлина, цвят, огледала и симетрия, калейдоскопът трансформира предмети и сцени от ежедневието във визуално стимулиращи, красиви илюзии.

Аналогичен е подходът на Соня Ковачева в новата й изложба „ Парижки предизвикателства - игра с образи”.  Тук обаче, огледалото е изместено от въображението, отражението е пречупено през индивидуалното възприятие . Предметно-реалното е само ключ към смислово знаковото.

В настоящата изложба Соня запазва някои последователни линии и стилови особености в творчеството си, но те не изчерпват търсенията й. В последните  си произведения, вдъхновени от престоя й в Париж, тя експериментира с нови техники и похвати, разкривайки безкрайните творчески възможности от комбинацията на привидно несъответстващи материали и образи.                                    

Фините и деликатни  фротажи с молив  върху хартия контрастират с ярката цветност и наситения колорит на живописта и колажите й. Смесената техника комбинира живопис и рисунки с текстил, пътни карти, и печатни материали. Креативна и изобретателна Соня, взима предмети и обекти от ежедневието или детайли от тях, и променя тяхната форма, структура, и смислова натовареност . В един различен контекст, върху платното или хартията, те получават нов живот. Заинтригувана от цветни десени, орнаменти от ковано желязо или просто брошури от изложби и репродукции на произведения на изкуството, Соня ги вплита в работите си по специфичен начин, оформящ нейния личен художествен почерк. Орнаментално-декоративните елементи допълват и подчертават фигуралността. Резултатът от всички тези похвати са емоционално наситени образи със собствена история, разказани чрез, една нова визуална азбука, образи, запечатали спомени. Живи и динамични, екзотични и завладяващи, те ни връщат към отминали времена и различни цивилизации.  Преплитането на европейска, азиатска и африканска култура, на модерно и съвременно изкуство провокира образното мислене. Кара ни да търсим познатото и да откриваме новото, видяно през очите на Соня. Тя споделя с нас собствения си свят и ни кани да надникнем в него.

В този свят, един и същи образ спонтанно и игриво се мултиплицира върху различни плоскости превръщайки се от детайл в композиционен център. С гъвкавостта на комиксов герой, този образ създава пластичен разказ и ни води по маршрута на авторката. Зрителят е въвлечен в една непрекъсната „игра с изображения”,  предизвикан е да разшифрова кодове и да сглоби отделните части на пъзела.

 

Ани Венкова