BG EN

Transforming Identities

15-30.09.2017

TRANS Identity


Поради глобализацията, мобилността и миграцията животът на съвременния човек
протича все повече в един мултикултурен контекст. Концептът за лична, национална
и социална идентичност в нашето съвремие се е променил. Все повече хора живеят
между различни култури и идентичности и развиват транснационалност и мултикултурен мироглед. Тази идея за Европа и света на 21 век рефлектира и в съвременното изкуство.
“Trans Identity” представя артисти от различен произход и житейски опит в
транснационалната идентичност. Те регистрират и рефлектират света в едно
пътуване към своето нарцистично отражение. жонглираѝки на формално ниво с
различни идентичности в търсене на нова реалност, разрушаваѝки ги, за да създадат
отново друг образ. В този процес те провокират себе си, отразявайки околния свят. Резултатът е една мултиперспективна, хибридна гледна точка между конкретността и едно недефинирано пространство-отражение, което фокусира “Тук” и “Там”, създавайки художествено произведение.

В българското издание на проекта София 2017 ще участват аторите:

Росица Гецова – България, Боряна Печинска – България/Германия www.boriana-pertchinska.com Десислава Денева – България www.denevart.com , Marc Lingk – Германия www.marclingk.de, Дойчин Русев – България, Сашо Стоицов – България, Елена Панайотова – България, Rainer Ahrendt – Германия www.rainerahrendt.de

Проектът е представен в рамките на:

Дни на Источна Европа Берлин - OST EUROPA TAGE BERLIN 2017 v literaturhaus
Kreuzberg Berlin

http://lettretage.de/Lettretagebuch/06-09-05-osteuropatage-transforming-identities-ii/

BERLIN ART WEEK 2016
http://www.berlinartweek.de/de/programm/weitere-termine.html

imagofeminae: https://www.youtube.com/watch?v=QLoC5p95xJ8

Организатор на проекта: Боряна Перчинска