BG EN

Споделени пространства

Панчо Куртев

09-22.05.2017

Материали: желязно строително скеле,стъклотекстилна мрежа и два мултимедийни проектора, клипове и снимки

Размери: Два паралелепипеда 4000/3000/2500мм.

Работата е проектирана само за конкретното място, като продължение от някои мои лични и колективни изяви в тази посока.

 

Текст:

Къде сме?

За пространството, в което се движим неизбежно, за него като даденост, за желанието ни да го владеем , променяме и контролираме.

Разслояването и редуващата се информация, като знаци в общия цикъл, определя моментните граници на пространството - част от цялостен  непрекъснат процес. Дистанцията на гледната точка, съпоставя отвън и отвътре и променя смисъла на възприемане.

Така дефинираната „среда“ предоставя избор за  самонаблюдение, като част от това пространство и мигновеният ни отпечатък в него - провокация на която всеки може да си зададе въпрос и да открие „обекта“ за себе си.

Панчо Куртев