BG EN

GoldHeaven

Ивайло Христов

18-26.04.2017

Проектът на Ивайло Христов “GoldHeaven” се представя пред публика в контекста на кулминацията на дните, посветени на най-големия религиозен православен празник Възкресение.

Формално използва откъси от финалната библейска книга за последните дни, като отправна точка, представяйки композиция от произведения с многослойни смислови препратки.

Творбите се отнасят, както към исторически, така и към съвременни събития – военни и политически, религиозни, социални или културни сътресения.

Имайки предвид крайно деликатния характер на темата, проектът не си поставя за цел да дава изчерпателност, а по-скоро подсказва някои философски и теоритични въпроси, и лични интерпретации.

GoldHeaven е авторски проект, без традиционна кураторска намеса, приемайки риска от тази липса.

Представените произведения са разнообразни като артистична медия – живопис, рисунки, site-specific инсталация и обекти, обединени не само механично в интимното пространство на галерията.

 

Блажени ония, които слушат думите; защото времето е близо.       

Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха;

Така е.

Аз съм Алфа и Омега, казва (Онзи), Който е, и Който е бил, и Който иде.    

Чух зад себе си силен глас!     

И обърнах се да видя Този, Който ми проговори; и видях очите Му, като огнен пламък;   

и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;  

и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.  

И когато Го видях, паднах; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;           бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове.

 

Из Откровение, 1:1-20