BG EN

ДВОЙКИ

Николай Петков

30.6-14.7.2016

Често в живота нещата вървят по двойки. Да го признаеш в живописта не е по-реалистично от самия живот. 

Изложбата включва 17 акварела с размери 30/ 42 см, рисувани през 2015г, и назовани Коловози А, В, Хоризонт А, В, Натура, Проста връзка, Перспектива А, В, Черупки и пътеки, Дни и нощи, Приливи и отливи, Белязано поле А, В, Двоен портрет,Позиции, Люлки, Светлина и сянка.