BG EN

Ctrl Z

Надежда Олег Ляхова

7-16.03.2016

Куратор: Мария Василева

Надежда Олег Ляхова е художник, който получава академично художествено образование и започва творческия си път с класически изразни средства. По-късно експериментира с обекти, инсталации, акции и пърформанси. Неизменен е интересът й към фотографията. От средата на 2000-та година работи предимно в областта на движещия се образ – видео и видео-инсталации.

Сегашната изложба е своеобразно продължение на проекта й „1001 желания“ в галерия Аросита през октомври 2013 г. В нея тя разказва няколко различни истории, но основните герои са малки прасенца, издялани от ръчно направен сапун („Сапунът, забъркан от свинска мас, носи прасето в себе си.“, НОЛ). Всъщност става дума за вечните терзания на художника – нагонът към творчество е непроменлива величина, независимо от това дали виждаш смисъл в него и в резултатите от него.

В сегашния проект тази тема е допълнена и развита. Художничката разсъждава върху смисъла на творческия процес – както за човечеството, така и за самия създател. Независимо от драматичните обстоятелства, които съпътстват разказа, авторката накрая все пак се връща към това, което умее най-добре – да създава образи.

Заглавието на видеото Ctrl Z e заимствано от една от най-удобните клавишни комбинации – командата, която позволява изтриване на предишни ходове. От доста време насам Надежда Олег Ляхова се интересува от това как редовните компютърни занимания влияят върху живота ни в по-глобален план. Свикнали с лекота да отменяме грешките си на компютъра, допускаме ли повече в реалния живот?