BG EN

ПЕЙЗАЖЪТ – NO COMMERCIAL VALUE

Васко Славков

11-29.01.2016

*NO COMMERCIAL VALUE – стока без търговска стойност.

 Изложбата ПЕЙЗАЖЪТ – NO COMMERCIAL VALUE* на Васко Славков се състой от една картина с твърде големи размери. При настоящите условия на пазара на изкуство тази картина в този формат става НЕПРОДАВАЕМА и затова не е определена ТЪРГОВСКАТА Й СТОЙНОСТ.  Дали има други стойности? Автора остава на публиката да прецени.

В изложбата присъстват рисунка върху стена, видео и обекти, с които се търсят възможните гранични състояния на пейзажа като форма.