BG EN

ПРОЕКТ GLOBAL WORM INC.

Калоян Илиев – Кокимото

9-29.10.2015

Буквално преведено означава „Глобален бизнес с червеи“ или „Глобално зачервяване“ - игра на думи, аналог на Global Warming (глобалното затопляне)

Кидо е т.нар. добронамерен „домашен любимец“ на Кокимото, тип компютърен червей, а името му идва от последната дума на програмата NetWorm.Win32.Kido. В Дзен Будизмa тази дума означава „енергиен път“ (Ki – енергия, Do – път). Този червей се появи в персоналния ми компютър и по-точно във файловата система Fat32 през далечната 2005 година. Когато разбрах за съществуването му, трябваше да се отърва от него. Единственият възможен начин за справяне с възникналата ситуация беше да поставя червея под карантина, защото ако го бях изтрил, с него щеше да се изгуби и важна информация от файловата система, в която той се бе копирал многократно. Така той остана да съществува в компютъра ми до 2011-та, под формата на „домашен любимец“, като продължи да се копира в съзнанието и въображението ми и след това, под различни форми, като постепенно придоби цялостен вид и изразителен характер. По този начин, 10 години по-късно, домашният ми любимец, вече оформил се като типаж на име Кидо, излезе от клетката си и се размножи многократно в картини, фотографии и обекти под различни форми и размери. По този начин се оформи общото наименование на въздействието на Кидо върху автора на проекта и всички попаднали под негово влияние, а именно Global Worm Inc.

Интернет червея се разпространява чрез Интернет, а червея (добронамереният „домашен любимец“ - Кидо) на Кокимото се копира и разпространява чрез произведенията му и т.н.  Oт последния вид не е необходимо да се предпазвате, а точно обратното, желателно е да се сдобиете с оригинал или копие на Кидо във всяка една от неговите форми и изпитате положителните последици от това.