BG EN

ПРИСЪСТВИЕ И ОТСЪСТВИЕ

Елена Петева

2 - 22.07.2015

Куратор Свилен Стефанов

 

Работата ми е алегорично изображение на човешкото състояние. Външното е емблематично за вътрешното ­– дали външното изображение разкрива вътрешното състояние или пък образът персонифицира идеята. Използвам лицето, ръцете, формалните и техническите решения, и работния ми процес като алегорични средства, чрез които търся да уловя човешкото присъствие, състояние и преходност.

Ефимерната същност на ‘‘сега’’, паметта за миналото (‘‘преди’’) и усета за това което предстои (‘‘след’’) създават една по-голяма и по-истинска реалност, в която едновременно съществуват нашето присъствие и отсъствие. Често мисля, че това което се стремя да направя в работата си е да изобразя неща, които сигурно не могат да бъдат изобразени.    

 

 

 

Елена Петева