BG EN

BLUR

Ралица Стефанова

2-15.10.2014

На границата между видимото и невидимото, неусетният допир на материално и нематериално, следите на четката върху повърхността се движат на границата между реалното и абстрактното. Темата на изложбата е Blur поради замъгляването на обектите. Изображенията подсказват очертанията на нагъната земна повърхност, видяна в движение. Цветовете се сливат в окото и създават различни
асоциации в съзнанието на зрителите.