BG EN

Пространство и време

Бистра Лешевалие

16-30.09.2014

От дълго време се интересувам от космологията, като Néophyte.

Следя зашеметяващите постижения на математиката, физиката и астрономията. Следя ги, но малко разбирам.Тогава взимам моя инструмент, въображението - и всичко става по-ясно.

Големият взрив / Big bang / - прашинката, от която изригва Вселената, Времето - неразделно от пространството, което тече в безбрежността. Нямаше Нищо - има Всичко. Как да визуализирам Нищото? Дори с моя инструмент ми е трудно.

И всред това Нищо и Всичко идва първата жива клетка. Слага се началото

на една хубава история с едно огромно явление - появата на човека.

Откъде идва той? Случайност ли е? Единствен ли е във Вселената?

Дали е създание на Бога? Много въпроси без отговор.

Вселената има 11 измерения. В моята работа има 5.

Отпечатъци, линии, форми, които се формират и деформират във времето и разказват една история - Моята.