BG EN

„Предметите и реката“
живопис и графика

БИСЕРА ВЪЛЕВА И АННА ЦОЛОВСКА

26.03.- 02. 04.2014

Предметите и реката или спомени за мъгли, обекти, събития, мисли и  усещания материализирани в графични отпечатъци, хартии и цветни пластове.

Реката е едновременно неподвижно водно огледало и опитомена вълна. Предметите са съхранените желания, част от безкрайният диалог с бреговете. Те са артефактите на мисълта трансформиращи личните пространства в потоци на усамотение.

Натюрморти от спомени и рефлексии на уловената мисъл.

В предметите оставени на брега често се съхраняват тайни, частици от градове, отломки на невъзможни желания. Отраженията и следите на движението са преходни и уловими в ненатрапчиви предмети, без които определен отрязък от време няма да е същия.

Реката, както и мисълта, редува дълбочината с неочаквани плитчини, съмнението с болката, дифузията на мъглата с възторга...

          Работите от тази изложба са нашите абстрактни сънища преплетени със спомен за реални обекти и пластове от време. Касетките на галерия „Аросита“ ни създават заблудата, че можем да подредим и донякъде съхраним графичните и цветни следи на преживяното. Опитваме се да го задържим, което е нашата илюзия... до края на изложбата.