BG EN
Петър Маламат

11-13.12 2013

Стъклото спи и сънува миналия си живот. То знае хладната ласка на океана и високата температура на пещта. При 700 градуса кварцовият пясък се втечнява и заема форма, каквато сам е измислил, спомняйки си за дюните, морето и бреговете. Така стъклото носи образа на водата, както нищо друго на света.

     Бронзът пък идва от хълмове наречени златни и медни, защото жилите им са близо. Неугледните парчета руда при 860 0 добиват вулканична сила и се разстилат във форми, в които често е трудно да се задържат. Стъклото играе, то е неконтролирано-  леко и ефирно, крехко и закачливо, а бронзът устойчив и тежък идва сякаш от Долната земя, където дяволи бъркат врящи казани. Ето тук пред вас всичките природни сили – водата, вятъра, огъня и времето, а също и човека в игра с тях.

       Сега след това поетично въведение да кажа две думи и за човека- тук представения художник Петър Маламат.Смятам че, за пълното разгръщане на неговите способности има две  основни причини и те са неговото пълно пренебрежение към материалното благополучие и усещането му за свобода.

      Колкото и да е парадаксално тези две характеристики са формирани в два съвсем различни свята - единият е света на социалистическа България, в която парите не означават нищо, а идеите са всичко, нашето обучение по стенопис и убеждението, че всеки един материал - мозайката, стъклото, бронза се подчинява на автора, ако потърсиш взаимност. Нашият респект към Илия Илиев, Иван Б. Иванов и Едмонд Демирджиан, художници вече влезли в големите енциклопедии на Световното изкуство и кумирите  Сезан, Матис, Пикасо - мотори на нашето развитие, които възпитаха нашия идеализъм.

     А другата характеристика- усещането за свобода идва от Америка- нашият проект Зелена Карта, ирландската адвокатка на Едмонд,идеолога на капитализма Айн Ранд и  нотката на пренебрежение към другите състезатели - то е пак някаква форма на идеализъм, то е отново възможност - да докажеш, че си най- добър,то е и да усетиш самотата,че си се откъснал далеч напред.

 Благодаря за Вашето внимание! Пожелавам  на вас и на автора светли празници и неспирен стремеж към Златни медали в това високо отговорно съзтезание, което все пак трябва да изминем с усмивка.

                                                                  

Мариела Маламат