BG EN

1001 желания

Надежда Олег Ляхова

2-14.11.2013

Куратор Мария Василева

 

Изложбата „1001 желания“ съдържа обекти, авторски и намерени снимки, отпечатъци, текстове, книги и отломки от предишни произведения. В центъра й са издяланите от художничката фигури на прасета. За тях са използвани остатъци от предишна работа „Сапунени отражения“, състояща се от отливки от лицето на автора от ръчно направен сапун. Към тях са прибавени спомени и артефакти от различни периоди.

 

Изложбата представлява пъзел от напаснати парчета, които притежават самостойна красота и смисъл, но ги изявяват пълноценно само в съзвучието на цялото. Тя е едновременно ретроспекция на минали събития и случки, опит за самоанализ и жив поглед наоколо.

 

Занимавайки се последователно и с любов с една от най-древните творчески дейности – извайване на фигурки, Надежда Олег Ляхова прониква не само през пластовете на материала, но и използва това медитативно състояние, за да понесе и проумее случващото се наоколо. Както се вижда и от изложбата, всичко е очаквано – върхове и спадове, облаци и тъмни дебри, реалност и желания. Все познати неща, освен когато се отнасят до нечий конкретен живот.