BG EN

Стълби - тетрадки

Тереза Дитрих

15-31.10.2013

От стълби към линейно подреждане
(колажи)

Стълбите винаги са проектирани топографии (като във Велико Търново).
Те имат силна емоционална символика и изразяват едновременно движение - нагоре, надолу и преки пътища.
В моите колажи те преодоляват пространството и се превръщат в двуизмерни структури.
Хоризонтални, успоредни, преминават вертикално нагоре или надолу, стъпаловидни диагонали и  формират напречното сечение.

 

Групираните по две, възходящи  и низходящи стълби ми напомниха на отворени тетрадки с редове.

Така се роди идеята нишите на галерията да ги използвам за полици, на които  лежат купчини от  тетрадки.

Аз започнах да играя и да експериментирам  с линии, ивици и видяни линейни структури, които се простират в черно, бяло и сиво и с някои цветни акценти в 100 тетрадки, от по най–малко 16 страници.

Всяка тетрадка и всяка корица има свой собствен характер.
Аз ви каня да изрисувате празните  страници на  40 тетрадки.