BG EN

RE DIRECTION

Лиана Димитрова

16 - 31.07.2013

Серия от акрилни рисунки, изобразяващи търсенето, намирането, мотаенето, лутането. Различните пътища и посоки, по които да тръгнем и  къде ще ни отведат те.

Изборът на държави, континенти и градове, където да се установим. Решенията, които трябва да вземем когато се изправим пред въпросите, стоящи пред нас.  – А сега накъде?     – Да продължим или не.

Лиана  Димитрова