BG EN

живопис

Мария Джакович

01 - 15. 07. 2013

Мария Джакович е млада сръбска художничка, по-точно тя е от Босна. Тя е художник с глобално мислене. Темите ѝ са диви енергични и са свързани с нагона, светлината, обичта, страстите...Тя носи, по-точно тласка своя камък към съвършените отношения, към илюзията, към неосъществимото. Мария е един съвременен Сизиф в женски образ и нейния камък се нарича изкуство. В известен смисъл тя е малко повече от това което виждаме тук, а и в нейното изкуство въобще. Тя е един наративен автор, чиято най-висша обич е абстракцията. С това тя е  удивителна и необяснима.

Димитър Грозданов