BG EN

AND SYRIA?

Райнхилд Герум

01 - 15.11.2012

Райнхилд Герум представя две форми на съвременно изкуство: инсталации и рисунки, създадени през последните няколко години. Работите изследват екстремните ситуации в човешкия живот: желанието за бягство, насилие или неосъзната агресия. Използваните материали са желязо, тел, фолио. Върху фолиа са записани интервюта и истории, разказани от хора, попаднали в екстремни житейски условия. Разработена е и темата за психично гранични ситуации като усещането за безнадеждна самота.

След събитията от 11 септември 2001 година никой не знае какво ще последва, какви промени ще настъпят. Тази неизвестност е причина за появата на несигурност и страх. Скоро след 11 септември Райнхилд Герум създава серията от цветни рисунки – STANDORTBESTIMMUNG. Върху червена грундирана хартия артистът работи с маслени пастели. Получените линии допълнително се надраскват с резец. Онова, което остава, са агресивните прорези върху плътта на основата. Червеният цвят е използван като асоциация на енергията, преминаваща през всички други цветове. За Райнхилд Герум предизвикателство представлява генерирането и разработването на енергия в условията на едно трудно, депресивно време, провокиращо страх.