BG EN

no CONTACT

Снежана Симеонова

04 – 18.09.2012

Общуването е основна характеристика и условие за осъществяване на социалния живот. Самият контакт, като процес и реализация обаче, не е автоматизиран, рефлекторен акт. Над него тегнат предразсъдъци, мисловни бариери,  културни и съсловни ограничения и комплекси. Често пъти  контактът е затлачен, едностранчив, неразбираем, а нерядко не се  реализира изобщо.. Причините за това са разнообразни, трудно доловими, но винаги болезнени. Изложбата е съсредоточена именно върху този проблем - страхът от общуването, невъзможността да осъществиш контакт, трудности, които се задълбочават с годините и времето. Затлаченост на мисленето, изострена до крайност позиция на взаимодействащите страни, неистинността и лъжата, обърканата посока на посланията – всичко това създава неразплитаема структура, в която властва хаос, незазбиране, затвореност и разминаване. Нерядко животът ни преминава затворен, изолиран и объркан в това враждебно и агресивно пространство, чието пластично олицетворение е предложено в настоящата експозиция...